Học tiếng Nhật cơ bản qua Video

Bài 8: Xin thầy nói lại 1 lần nữa

Video học tiếng Nhật Bản – đài NHK Nhật Bản

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/HoctiengNhatBan/videos/1007444619287126/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]