Học tiếng Nhật cơ bản qua Video

Bài 3: Nhà vệ sinh ở đâu?

Video học tiếng Nhật Bản – đài NHK Nhật Bản

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/HoctiengNhatBan/videos/1007426999288888/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]