Học tiếng Nhật cơ bản qua Video

Bài 5: Những cái đó là báu vật của tôi

Video học tiếng Nhật Bản – đài NHK Nhật Bản

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/HoctiengNhatBan/videos/1007433335954921/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]