Học tiếng Nhật cơ bản qua Video

Bài 6:  Số điện thoại của bạn là gì?

Video học tiếng Nhật Bản – đài NHK Nhật Bản

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/HoctiengNhatBan/videos/1007436795954575/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]