Học tiếng Nhật cơ bản qua Video

Bài 12: Anh đến Nhật Bản khi nào?

Chương trình học tiếng Nhật trên đài NHK Nhật Bản

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/HoctiengNhatBan/videos/1007459195952335/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]