Học tiếng Nhật cơ bản qua Video

Bài 10: Tất cả mọi người có mặt chưa?

Chương trình học tiếng Nhật trên đài NHK Nhật Bản

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/HoctiengNhatBan/videos/1007450099286578/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]