Doanh nghiệp Nhật Bản tuyển gần 1.000 lao động

Đó là số đầu việc được hơn 30 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đăng ký tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.HCM tổ chức ngày 22.11. 30 DN Nhật Bản nói trên đang hoạt động tại các KCX-KCN trên địa bàn TP.HCM.

Khảo sát thực tế tại sàn giao dịch cho thấy nhu cầu lao động tập trung vào các ngành: Phiên dịch, thư ký, điện tử, kinh doanh, môi trường, quản lý chất lượng… Các lao động từng đi XKLĐ tại Nhật Bản về nước được ưu tiên tuyển dụng. Mức lương được các DN đưa ra dao động từ 10-15 triệu đồng/người/tháng.