NHATBAN.NET.VN: Nhật Bản
Tuyển gấp 60 lao động nữ làm lắp ráp điện tử tại Aichi Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển gấp 60 lao động đi xuất khẩu lao động làm lắp ráp điện tử tại Aichi Nhật Bản, Công việc cụ thể: Lắp ráp điện tử  . Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm    

Tuyển gấp 60 lao động nữ làm lắp ráp điện tử tại Aichi Nhật Bản
Tuyển 09 lao động làm cơ khí tại Kanagawa Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển gấp 09 lao động đi xuất khẩu lao động làm cơ khí Hàn CO2 tại Kagawa Nhật Bản, Công việc cụ thể: Hàn và hoàn thành sản phẩm  . Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm  

Tuyển 09 lao động làm cơ khí tại Kanagawa Nhật Bản
Tuyển gấp 09 lao động làm chế biến thực phẩm tại Toyama Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 09 lao động đi xuất khẩu lao động làm chế biến thực phẩm tại Toyama Nhật Bản, Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm đông lạnh .Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm    

Tuyển gấp 09 lao động làm chế biến thực phẩm tại Toyama Nhật Bản
Tuyển gấp 10 lao động chế biến thực phẩm làm việc tại Hokkaido Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển gấp 10 lao động đi xuất khẩu lao động làm chế biến thực phẩm tại Hokkaido Nhật Bản, Công việc cụ thể: Chế biến đồ ăn sẵn. Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm     

Tuyển gấp 10 lao động chế biến thực phẩm làm việc tại Hokkaido Nhật Bản
Tuyển gấp 09 lao động đi làm đúc tại Yamagata Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển gấp 09 lao động đi xuất khẩu lao động làm Đúc sáp khuôn tại Yamagata Nhật Bản, Công việc cụ thể: Đúc sáp khuôn. Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm   

Tuyển gấp 09 lao động đi làm đúc tại Yamagata Nhật Bản
Tuyển gấp 09 lao động làm cơ khí tiện tại Ibaraki Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển gấp 09 lao động đi xuất khẩu lao động làm tiện gia công kim loại tại Ibaraki Nhật Bản, Công việc cụ thể: Làm tiện gia công kim loại . Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm   

Tuyển gấp 09 lao động làm cơ khí tiện tại Ibaraki Nhật Bản
Tuyển gấp 30 lao động làm hàn bán tự động tại Okayama

Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển gấp 30 lao động đi xuất khẩu lao động làm hàn tại Okayama Nhật Bản, Công việc cụ thể: Hàn bán tự động . Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm   

Tuyển gấp 30 lao động làm hàn bán tự động tại Okayama
Tuyển gấp 15 lao động làm thi công nội thất tại Gifu Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển gấp 15 lao động đi xuất khẩu lao động làm thi công nội thất tại Gifu Nhật Bản, Công việc cụ thể: thi công nội thất . Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm   

Tuyển gấp 15 lao động làm thi công nội thất tại Gifu Nhật Bản
Tuyển gấp 09 kĩ sư cơ khí làm việc tại Hokkaido Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển gấp 09 lao động đi xuất khẩu lao động theo diện kĩ sư   làm việc tại Hokaido Nhật Bản, Công việc cụ thể: Thi công, thiết kế, hàn, lắp đặt khung thép, kiểm  tra, giám sát.Thời gian làm việc của kĩ sư : 3 Năm.    

Tuyển gấp 09 kĩ sư cơ khí làm việc tại Hokkaido Nhật Bản
Tuyển gấp 09 lao động làm thực phẩm tại Gunma Nhật Bản

  Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển gấp 09 lao động đi xuất khẩu lao động làm chế biến thực phẩm tại Gunma Nhật Bản, Công việc cụ thể:Chế biến thực phẩm - chế biến thịt lợn . Thời gian làm việc của thực tập sinh : 1 Năm    

Tuyển gấp 09 lao động làm thực phẩm tại Gunma Nhật Bản
Tuyển gấp 12 lao động làm cơ khí hàn tại Kagawa Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển gấp 12 lao động đi xuất khẩu lao động làm Hàn CO2 tại Kagawa Nhật Bản, Công việc cụ thể:Đọc bản vẽ,lắp ráp, hàn và hoàn thành sản phẩm  . Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm    

Tuyển gấp 12 lao động làm cơ khí hàn tại Kagawa Nhật Bản
Tuyển 09 lao động làm sơn tại Toyama Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 09 lao động đi xuất khẩu lao động làm sơn kim loai Nhật Bản, Công việc cụ thể:Làm sơn xây dựng Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm  

Tuyển 09 lao động làm sơn tại Toyama Nhật Bản
Tuyển gấp 24 lao động làm đóng hộp thực phẩm tại Yamagata

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 24 lao động đi xuất khẩu lao động làm đóng hộp thực phẩm tại Yamagata Nhật Bản, Công việc cụ thể:Làm đóng hộp thực phẩm, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm

Tuyển gấp 24 lao động làm đóng hộp thực phẩm tại Yamagata
Tuyển gấp 18 lao động làm gia công cơ khí tại Saga Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 18 lao động đi xuất khẩu lao động làm dập kim loại tại Shizuoka Nhật Bản, Công việc cụ thể:Làm thao tác điểu khiển máy dập kim loại, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển gấp 18 lao động làm gia công cơ khí tại Saga Nhật Bản
Tuyển 10 lao động làm dập kim loại tại Shizuoka

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 10 lao động đi xuất khẩu lao động làm dập kim loại tại Shizuoka Nhật Bản, Công việc cụ thể:Làm thao tác điểu khiển máy dập kim loại, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển 10 lao động làm dập kim loại tại Shizuoka
Tuyển gấp 18 lao động làm thực phẩm tại Hiroshima Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 18 lao động đi xuất khẩu lao động làm thực phẩm tại Hiroshima Nhật Bản, Công việc cụ thể:Làm phân loại hàng hóa trong kho, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 1 Năm.    

Tuyển gấp 18 lao động làm thực phẩm tại Hiroshima Nhật Bản
Tuyển 15 lao động làm xây dựng tại Saitama Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 15 lao động đi xuất khẩu lao động làm xây dựng tại Saitama Nhật Bản, Công việc cụ thể:Làm giàn giáo nhật, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.  

Tuyển 15 lao động làm xây dựng tại Saitama Nhật Bản
Tuyển gấp 15 lao động làm may tại Fukui Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 15 lao động đi xuất khẩu lao động làmmay tại Fukui Nhật Bản, Công việc cụ thể:May áo sơ mi, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.

Tuyển gấp 15 lao động làm may tại Fukui Nhật Bản
Tuyển 18 lao động làm mộc xây dựng tại Hiroshima Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 18 lao động đi xuất khẩu lao động làm mộc xây dựng tại Hiroshima Nhật Bản, Công việc cụ thể: làm mộc xây dựng, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển 18 lao động làm mộc xây dựng tại Hiroshima Nhật Bản
Tuyển 30 lao động làm chế biến thực phẩm tại Saga Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 30 lao động đi xuất khẩu lao động làm chế biến thực phẩm tại Saga Nhật Bản, Công việc cụ thể: Chế biến xúc xích, thịt nguội, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển 30 lao động làm chế biến thực phẩm tại Saga Nhật Bản

Tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2015

Tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2015

Du học Nhật 2015 : Trong khoảng thời gian từ 01/03/2015 đến 30/04/2015 chúng tôi liên tục nhận hồ sơ du học sinh đi Nhật theo học chương trình Nhật ngữ. Kỳ tháng 10, du học sinh học Nhật ngữ 1 năm 6 tháng sau đó học chuyên môn hoặc có ...

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản tăng lượng, Hàn Quốc vẫn đóng.

Xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản tăng lượng, Hàn Quốc vẫn đóng.

Năm 2014 có bước đột phá lớn về xuất khẩu lao động (XKLĐ) khi các thị trường truyền thống tăng mạnh số lượng người đi làm việc. ..  Đứng đầu vẫn là Đài Loan với 62.000 lao động, Nhật Bản lần đầu đạt con số kỷ lục gần 20.000 người, riêng Hàn Quốc dựa vào ký kết đặc biệt đã đưa được 7.000 lao động sau ...

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Tu nghiệp sinh Việt Nam ở Nhật Bản – Nhức nhối nạn bỏ trốn

Tu nghiệp sinh Việt Nam ở Nhật Bản – Nhức nhối nạn bỏ trốn

Những năm gần đây, Trung Quốc có số lượng tu nghiệp sinh (TNS) ở Nhật Bản cao nhất nhưng tỷ lệ trốn lại thấp nhất (chỉ vài %). Trong khi đó, Việt Nam có số lượng TNS ít nhất (khoả ng 10.000 người/năm) lại đứng “topten” về tỷ lệ bỏ trốn cao (gần 30%). Nghịch lý này bắt nguồn từ đâu? 

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

4 món bánh Nhật tuyệt đẹp ai cũng thèm

4 món bánh Nhật tuyệt đẹp ai cũng thèm

Nếu Việt Nam nổi tiếng là thiên đường của các loại chè thì Nhật Bản xứng danh là vương quốc của các vị bánh. Bên cạnh hương vị ngon tuyệt, mỗi chiếc bánh xứng đáng được xem là một kiệt tác về nghệ thuật trang trí, khiến không ít du khách trầm trồ trước sự tinh tế của ẩm thực xứ sở mặt trời mọc. 

 

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Học tiếng Nhật cơ bản qua Video

Học tiếng Nhật cơ bản qua Video

Học tiếng Nhật Bản thực sự không khó. Trong trí tưởng tượng của chúng ta, chữ tượng hình chắc học sẽ khó lắm. Xin thưa, khó mấy thì cách học sau đây của tôi sẽ giúp bạn thấy việc học tiếng Nhật bản thật dễ ợt. Sau đ&aci...

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Vụ tống tiền ly kỳ nhất Nhật Bản

Vụ tống tiền ly kỳ nhất Nhật Bản

Tin tức Nhật Bản: Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra một đối tượng bị bắt giữ ở Urayasu, tỉnh Chiba với cáo buộc tống tiền Ezaki Glico - nhà sản xuất bánh kẹo nổi tiếng nước này. Sự việc một lần nữa gợi nhớ đến một trong những vụ án ly kỳ nhất trong lịch sử Nhật Bản hiện đại.

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Trung tâm đào tạo trúng tuyển Batimex - Nam An Khánh

Trung tâm đào tạo trúng tuyển Batimex - Nam An Khánh

Thực tập sinh là chương trình dành cho người lao động có cơ hội đi Nhật làm việc và đây cũng là chương trình duy nhất để người lao động đặt chân sang Nhật Bản, với hợp đồng lao động thông thường là 3 năm hoặc 1 năm. Người lao động được đảm bảo tất cả quyền lợi, bảo hiểm, lương thưởng, chế độ phúc lợi...

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Cách tiết kiệm chi phí du lịch Nhật

Cách tiết kiệm chi phí du lịch Nhật

Ai khi đi du lịch cũng mong muốn giảm thiểu chi phí tối đa có thể có thể tiết kiệm được tiền đặc biệt là đi du lịch nước ngoài. Nếu ai muốn tiết kiệm chi phí du lịch Nhật thì hãy đọc bài viết sau đây của chúng tôi nhé.

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Nhật Bản hoãn tung thêm gói kích thích tăng trưởng kinh tế mới

Nhật Bản hoãn tung thêm gói kích thích tăng trưởng kinh tế mới
Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 18/2 đã hoãn tung ra các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các số liệu công bố hồi đầu tuần cho thấy nền kinh tế nước này chỉ tăng trưởng 0,6% trong quý IV/2014, làm dấy lên lo ngại về khả năng phục hồi của...
Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Chương trình học bổng của học viện FLA

Chương trình học bổng của học viện FLA

Học bổng du học Nhật - Học viện FLA được thành lập năm 1992 tại thành phố Fukuoka. Với phương châm giúp các em học sinh thấu hiểu được phong tục sinh hoạt tại Nhât, bồi dưỡng năng lực tiếng Nhật để học viên có thể thích ứng tốt nhất cuộc sống  khi vào đại học, học viện FLA luôn được các bậc phụ huynh...

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Tuyển giám đốc Trung tâm Đào tạo

 Tuyển giám đốc Trung tâm Đào tạo

- Điều phối các trung tâm đào thuộc hệ thống trung tâm của Group

- Chịu trách nhiệm chất lượng đào tạo của tất cả các trung tâm đào tạo
- Quản lí CBNV và hoạch định định biên nhân sự trung và dài hạn
- Tham gia công tác đời sống, quản lý chất lượng đào tạo và một số yêu cầu khác sẽ trao đổ...

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:
tu van

Tư vấn trực tuyến qua mạng

Du học: FacebookYahooSkype

XKLĐ: Facebook - Yahoo - Skype

bo ldtbxh

cuc quan ly lao dong ngoai nuoc

trung tam ho tro ldnn

bao lao dong

hiệp hội xuất khẩu lao động

Bình chọn

Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe là người của đảng nào?
 

Giới thiệu

Website Nhatban.net.vn là kênh thông tin trung thực, tổng quan và cập nhật liên tục về thị trường lao động, việc làm và du học tại Nhật. Kênh thông tin này chúng tôi kỳ vọng là một cuốn cẩm nang hữu ích về đất nước, con người Nhật Bản.

Nhatban.net.vn giúp người lao động, sinh viên Việt Nam được tiếp cận trực tiếp với các nhà tuyển dụng lao động, du học sinh sang Nhật học tập và làm việc. Cũng qua đây chúng tôi cập nhật cả thông tin tuyển dụng của các công ty Nhật tại Việt Nam và cả tại Nhật Bản.

Nhatban.net.vn cung cấp thông tin, tin tuyển dụng lao động xuất khẩu, tuyển sinh du học năm 2011, 2012, 2013, 2014... của các công ty xuất khẩu lao động, tư vấn du học đi Nhật Bản. Các doanh nghiệp có uy tín tại các tỉnh thành lớn, tại miền Bắc (Hà Nội, Hải Phòng); tại miền Trung (Nghệ An, Đà Năng, Huế); tại miền Nam (tp HCM, Đồng Nai, Đăklăc).

Hỗ trợ

Tư vấn du học Nhật Bản: 094 55 88 911
Mr. Hoàng Văn Tuyển, Trưởng phòng
Công ty Cổ phần TMS Du Học - TMS Edu
 
Tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản: 096-5640681
Mr. Nguyễn Đức Hạnh, Trưởng phòng tư vấn XKLĐ
Công ty cung ứng lao động xuất khẩu Nhật Bản

 

Điện thoại: 04 85893825/ Fax: 04 3795 8222
Địa chỉ: tầng 3 TTTM Interserco, số 2 Tôn Thất Thuyết
Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội (đối diện bến xe Mỹ Đình).
Hiện có 104 khách Trực tuyến