NHATBAN.NET.VN: Nhật Bản
Tuyển gấp 12 lao động làm cơ khí hàn tại Kagawa Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển gấp 12 lao động đi xuất khẩu lao động làm Hàn CO2 tại Kagawa Nhật Bản, Công việc cụ thể:Đọc bản vẽ,lắp ráp, hàn và hoàn thành sản phẩm  . Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm    

Tuyển gấp 12 lao động làm cơ khí hàn tại Kagawa Nhật Bản
Tuyển 09 lao động làm sơn tại Toyama Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 09 lao động đi xuất khẩu lao động làm sơn kim loai Nhật Bản, Công việc cụ thể:Làm sơn xây dựng Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm  

Tuyển 09 lao động làm sơn tại Toyama Nhật Bản
Tuyển gấp 24 lao động làm đóng hộp thực phẩm tại Yamagata

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 24 lao động đi xuất khẩu lao động làm đóng hộp thực phẩm tại Yamagata Nhật Bản, Công việc cụ thể:Làm đóng hộp thực phẩm, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm

Tuyển gấp 24 lao động làm đóng hộp thực phẩm tại Yamagata
Tuyển gấp 18 lao động làm gia công cơ khí tại Saga Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 18 lao động đi xuất khẩu lao động làm dập kim loại tại Shizuoka Nhật Bản, Công việc cụ thể:Làm thao tác điểu khiển máy dập kim loại, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển gấp 18 lao động làm gia công cơ khí tại Saga Nhật Bản
Tuyển 10 lao động làm dập kim loại tại Shizuoka

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 10 lao động đi xuất khẩu lao động làm dập kim loại tại Shizuoka Nhật Bản, Công việc cụ thể:Làm thao tác điểu khiển máy dập kim loại, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển 10 lao động làm dập kim loại tại Shizuoka
Tuyển gấp 18 lao động làm thực phẩm tại Hiroshima Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 18 lao động đi xuất khẩu lao động làm thực phẩm tại Hiroshima Nhật Bản, Công việc cụ thể:Làm phân loại hàng hóa trong kho, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 1 Năm.    

Tuyển gấp 18 lao động làm thực phẩm tại Hiroshima Nhật Bản
Tuyển 15 lao động làm xây dựng tại Saitama Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 15 lao động đi xuất khẩu lao động làm xây dựng tại Saitama Nhật Bản, Công việc cụ thể:Làm giàn giáo nhật, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.  

Tuyển 15 lao động làm xây dựng tại Saitama Nhật Bản
Tuyển gấp 15 lao động làm may tại Fukui Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 15 lao động đi xuất khẩu lao động làmmay tại Fukui Nhật Bản, Công việc cụ thể:May áo sơ mi, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.

Tuyển gấp 15 lao động làm may tại Fukui Nhật Bản
Tuyển 18 lao động làm mộc xây dựng tại Hiroshima Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 18 lao động đi xuất khẩu lao động làm mộc xây dựng tại Hiroshima Nhật Bản, Công việc cụ thể: làm mộc xây dựng, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển 18 lao động làm mộc xây dựng tại Hiroshima Nhật Bản
Tuyển 30 lao động làm chế biến thực phẩm tại Saga Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 30 lao động đi xuất khẩu lao động làm chế biến thực phẩm tại Saga Nhật Bản, Công việc cụ thể: Chế biến xúc xích, thịt nguội, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển 30 lao động làm chế biến thực phẩm tại Saga Nhật Bản
Tuyển gấp 09 lao động lái máy xúc, máy ủi làm việc tại Hokkaido Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 09 lao động đi xuất khẩu lao động làm  lái máy xúc, máy ủi, máy lu tại Hokaido Nhật Bản, Công việc cụ thể: lái máy xúc, máy ủi, máy lu, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển gấp 09 lao động lái máy xúc, máy ủi làm việc tại Hokkaido Nhật Bản
Tuyển gấp 03 lao động làm bò sữa tại Aichi Nhật Bản.

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 03 lao động đi xuất khẩu lao động làm bò sữa tại Aichi Nhật Bản, Công việc cụ thể: nuôi bò sữa, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển gấp 03 lao động làm bò sữa tại Aichi Nhật Bản.
Tuyển gấp 03 lao động đi làm bò sữa tại Aichi Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 03 lao động đi xuất khẩu lao động làm bò sữa tại Aichi Nhật Bản, Công việc cụ thể: nuôi bò sữa, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển gấp 03 lao động đi làm bò sữa tại Aichi Nhật Bản
Tuyển 09 lao động đi làm thủy sản tại Hokkaido Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 09 lao động đi xuất khẩu lao động làm nuôi sò tại Hokaido Nhật Bản, Công việc cụ thể: nuôi sò, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.  

Tuyển 09 lao động đi làm thủy sản tại Hokkaido Nhật Bản
Tuyển 06 lao động làm nhựa tại Yokohama Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 06 lao động đi xuất khẩu lao động làm Nhựa tại Yokohama Nhật Bản, Công việc cụ thể: Làm nhựa, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển 06 lao động làm nhựa tại Yokohama Nhật Bản
Tuyển 09 lao động làm xây dựng tại Hokaido Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 09 lao động đi xuất khẩu lao động làm xây dựng tại Hokaido Nhật Bản, Công việc cụ thể: Làm cốt pha, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển 09 lao động làm xây dựng tại Hokaido Nhật Bản
Tuyển 18 lao động trồng giá tại Fukushima Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 18 lao động đi xuất khẩu lao động làm trồng giá tại Fukushima Nhật Bản, Công việc cụ thể: Trồng giá, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển 18 lao động trồng giá tại Fukushima Nhật Bản
Tuyển 09 lao động làm sơn kim loại tại Nagoya Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 09 lao động đi xuất khẩu lao động làm Sơn kim loại tại Nagoya Nhật Bản, Công việc cụ thể: Sơn kim loại cầu xây dựng, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm.    

Tuyển 09 lao động làm sơn kim loại tại Nagoya Nhật Bản
Tuyển 09 lao động làm xây dựng tại Yamagata Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 09 lao động đi theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản, Nơi làm việc của thực tập sinh Tỉnh Yamagata Nhật Bản, Công việc cụ thể: Lát nền bê tông mặt đường, cảng biển.Thời gian làm việc: 3 Năm.

Tuyển 09 lao động làm xây dựng tại Yamagata Nhật Bản
Tuyển 06 lao động làm thu hái chè tại tỉnh Mie Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cần tuyển gấp 06 lao động đi theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản, Nơi làm việc của thực tập sinh Tỉnh Mie Nhật Bản, Công việc cụ thể: Thu hái chè.Thời gian làm việc: 3 Năm.

Tuyển 06 lao động làm thu hái chè tại tỉnh Mie Nhật Bản

Cảnh báo lừa đảo du học Nhật từ Đại sứ quán Nhật Bản

Cảnh báo lừa đảo du học Nhật từ Đại sứ quán Nhật Bản

Đối với trang web nhatban.net.vn, những thông tin cảnh báo về lừa đảo du học Nhật Bản thật không phải là ít. BBT chúng tôi đã nhiều lần đăng bài chia sẻ về những chiều lừa, dụ tham gia du học Nhật Bản. Những chiêu này phần lớn tậ...

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Tuyển gấp 12 lao động làm cơ khí hàn tại Kagawa Nhật Bản

Tuyển gấp 12 lao động làm cơ khí hàn tại Kagawa Nhật Bản
Xuất khẩu lao động Nhật Bản:   Cầ n tuyển gấp 12 lao động đi xuất khẩu lao động làm Hàn CO2 tại Kagawa Nhật Bản, Công việc cụ thể: Đọc bản vẽ,lắp ráp, hàn và hoàn thành sản phẩm  .  Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm
 
 
Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Tu nghiệp sinh Việt Nam ở Nhật Bản – Nhức nhối nạn bỏ trốn

Tu nghiệp sinh Việt Nam ở Nhật Bản – Nhức nhối nạn bỏ trốn

Những năm gần đây, Trung Quốc có số lượng tu nghiệp sinh (TNS) ở Nhật Bản cao nhất nhưng tỷ lệ trốn lại thấp nhất (chỉ vài %). Trong khi đó, Việt Nam có số lượng TNS ít nhất (khoả ng 10.000 người/năm) lại đứng “topten” về tỷ lệ bỏ trốn cao (gần 30%). Nghịch lý này bắt nguồn từ đâu? 

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Học tiếng Nhật cơ bản qua Video

Học tiếng Nhật cơ bản qua Video

Học tiếng Nhật Bản thực sự không khó. Trong trí tưởng tượng của chúng ta, chữ tượng hình chắc học sẽ khó lắm. Xin thưa, khó mấy thì cách học sau đây của tôi sẽ giúp bạn thấy việc học tiếng Nhật bản thật dễ ợt. Sau đ&aci...

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Trường đại học Takushoku Nhật Bản

Trường đại học Takushoku Nhật Bản
Trường được thành lập năm 1900, là một trong số những trường đại học lâu đời nhất ở Nhật bản.  Năm 1949, Trường thành lập khoa Thương mại và Khoa Chính trị và Kinh tế. 
 
Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Hướng dẫn Thủ tục làm Visa Nhật Bản

Hướng dẫn Thủ tục làm Visa Nhật Bản

 

Bạn muốn sang Nhật du học, làm việc, du lịch, thăm người nhà... mà đang băn khoăn việc xin Visa đi Nhật Bản. Những câu hỏi thường gặp: làm visa đi Nhật mất bao lâu?, làm visa đi nhật ở đâu hay chi phí làm visa đi nhật hết bao n...

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Rộng cửa cho lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản

Rộng cửa cho lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản
Thị trường xuất khẩu lao động sang Nhật Bản tăng trưởng 96,1% trong năm 2014, hứa hẹn sẽ trở thành “thị trường vàng” trong thời gian tới. Theo Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động Nguyễn Lương Trào, trong vài năm trở lại đây, số lượng tu nghiệp sinh sang Nhật Bản tu nghiệp tăng rất nhanh...
Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Trung tâm đào tạo trúng tuyển Batimex - Nam An Khánh

Trung tâm đào tạo trúng tuyển Batimex - Nam An Khánh

Thực tập sinh là chương trình dành cho người lao động có cơ hội sang Nhật Bản làm việc và đây cũng là chương trình duy nhất để người lao động đặt chân sang Nhật Bản, với hợp đồng lao động thông thường là 3 năm hoặc 1 năm. Người lao động được đảm bảo tất cả quyền lợi, bảo hiểm, lương thưởng, chế độ p...

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Cuộc sống thường ngày của các võ sĩ Sumo Nhật Bản

Cuộc sống thường ngày của các võ sĩ Sumo Nhật Bản

Nhiều người nghĩ các đô vật của môn thể thao truyền thống tại Nhật Bản có cuộc sống đơn giản, nhưng họ phải luyện tập với cường độ cao và tuổi thọ thấp hơn người bình thường.

 

Đọc thêm...
Bài cùng nhóm:

Giới thiệu

Sample image

Kênh thông tin hỗ trợ lao động xuất khẩu tại Nhật Bản; tu nghiệp sinh, thực tập sinh và du học sinh tại Nhật Bản.

Đọc tiếp...

Tuyển dụng nhân sự

Sample image

+ Tuyển nhân viên đào tạo tiếng Nhật làm việc cho trung tâm Nhật ngữ.

+ Tuyển nhân viên quản lý lao động ngoài nước đang làm việc tại Nhật.

+ Tuyển nhân viên đối ngoại làm việc tại Việt Nam và văn phòng tại Nhật Bản.

Chi tiết...

tu van

Tư vấn trực tuyến qua mạng

Du học: FacebookYahooSkype

XKLĐ: Facebook - Yahoo - Skype

tin tuyen dung xkld nhat ban
tu van xkld

bo ldtbxh

cuc quan ly lao dong ngoai nuoc

trung tam ho tro ldnn

bao lao dong

hiệp hội xuất khẩu lao động

Bình chọn

Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe là người của đảng nào?
 

Giới thiệu

Website Nhatban.net.vn là kênh thông tin trung thực, tổng quan và cập nhật liên tục về thị trường lao động, việc làm và du học tại Nhật. Kênh thông tin này chúng tôi kỳ vọng là một cuốn cẩm nang hữu ích về đất nước, con người Nhật Bản.

Nhatban.net.vn giúp người lao động, sinh viên Việt Nam được tiếp cận trực tiếp với các nhà tuyển dụng lao động, du học sinh sang Nhật học tập và làm việc. Cũng qua đây chúng tôi cập nhật cả thông tin tuyển dụng của các công ty Nhật tại Việt Nam và cả tại Nhật Bản.

Nhatban.net.vn cung cấp thông tin, tin tuyển dụng lao động xuất khẩu, tuyển sinh du học năm 2011, 2012, 2013, 2014... của các công ty xuất khẩu lao động, tư vấn du học đi Nhật Bản. Các doanh nghiệp có uy tín tại các tỉnh thành lớn, tại miền Bắc (Hà Nội, Hải Phòng); tại miền Trung (Nghệ An, Đà Năng, Huế); tại miền Nam (tp HCM, Đồng Nai, Đăklăc).

Hỗ trợ

Tư vấn du học Nhật Bản: 094 55 88 911
Mr. Hoàng Văn Tuyển, Trưởng phòng
Công ty Cổ phần TMS Du Học - TMS Edu
 
Tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản: 096-5640681
Mr. Nguyễn Đức Hạnh, Trưởng phòng tư vấn XKLĐ
Công ty cung ứng lao động xuất khẩu Nhật Bản

 

Điện thoại: 04 85893825/ Fax: 04 3795 8222
Địa chỉ: tầng 3 TTTM Interserco, số 2 Tôn Thất Thuyết
Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội (đối diện bến xe Mỹ Đình).
Hiện có 122 khách Trực tuyến