Xin visa du học Nhật Bản cho người Việt Nam có những quy định mới

Từ 1/3/2019 việc xin visa du học cho người Việt Nam sẽ có thêm quy định chặt chẽ hơn để tránh nạn bằng giả: Đại sứ quán cho biết trong những năm gần đây xuất hiện việc giả mạo bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, công ty tư vấn du học hướng dẫn không đúng về du học Nhật Bản.

Vấn đề: xin visa du học Nhật Bản

Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện biện pháp này để giải quyết vấn đề bằng cấp giả.

Về cách thức đăng ký xin cấp “giấy xác nhận văn bằng”, các cá nhân tìm hiểu hướng dẫn “cấp giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” trên trang web của trung tâm công nhận văn bằng Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo (VN-NARIC), điền các thông tin cần thiết vào mẫu đơn, scan bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và gửi email tới info.cnvb@moet.gov.vn.

Website của VN-NARIC TRUNG TÂM CÔNG NHẬN VĂN BẰNG: https://naric.edu.vn/cong-nhan-van-bang-ket-qua-hoc-tap-cho-cong-dan-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-hoc-tap-lam-viec.html.

Đại sứ quán lưu ý lệ phí: 350.000 VND (khoảng 15 USD)/1 lần cấp giấy xác nhận (thông tin chuyển tiền được đăng tải trong website nêu trên). Thời gian cấp: khoảng 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Đại sứ quán Nhật Bản đề nghị các lưu học sinh và thực tập sinh kỹ năng tuân thủ đúng quy định, đề phòng trường hợp các em phải gánh một món nợ lớn và trải qua cuộc sống không mong muốn tại Nhật Bản.

Như vậy: kể từ ngày 1-3-2019, tất cả những người xin cấp visa du học sang các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật cần nộp “giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” trong hồ sơ xin cấp visa.

#ATK