Line đề nghị cung cấp miễn phí cho chính quyền địa phương giúp người dân có thể đặt lịch tiêm chủng vaccine ngăn ngừa covid

Line thông báo sẽ cung cấp một ứng dụng truyền thông miễn phí cho chính quyền địa phương trên toàn quốc nhằm hỗ trợ việc đặt lịch tiêm chủng vaccine ngăn ngừa covid.

Địa điểm và ngày giờ tiêm chủng có thể được chọn từ tài khoản chính thức của chính quyền địa phương, giảm gánh nặng cho cả người dân và nhân viên. Hiện tại có khoảng 100 đơn vị hành chính trên toàn quốc chẳng hạn như thị trấn Samukawa ở tỉnh Kanagawa và thành phố Kinokawa ở tỉnh Wakayama đang xem xét hoặc đã quyết định sử dụng ứng dụng này.

Người dân sẽ đăng ký bằng cách nhập mã số phiếu tiêm chủng được phát trước đó vào tài khoản của chính quyền địa phương để đặt lịch tiêm chủng. Ngoài ra, người dân cũng có thể tìm kiếm thông tin về covid bằng cách dùng hệ thống đối thoại tự động “Chat bot” sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để trả lời các câu hỏi.