Số ca nhiễm mới virus Covid-19 hôm nay ở Nhật tiếp tục tăng cao vượt ngưỡng

Ca nhiễm tăng trở lại vượt ngưỡng 21.000 trong ngày. Cụ thể, Tokyo có hơn 4.200 ca mới, Osaka cũng có trên 2.300, Kanagawa cũng có xấp xỉ 2.000 ca mới, Saitama Chiba Aichi Hyogo đều có trên 1.000 ca mới. Tựu chung lại, Nhật Bản có thêm 21.570 ca mới trong vòng 24 giờ.

Cập nhật tỉnh hình Covid-19 tại Nhật: ca nhiễm phân bố tại các tỉnh như sau:

NHÓM TRÊN 20.000
– Tokyo 318.929 (4220)
– Tỉnh Osaka 151.295 (2368)
– Tỉnh Kanagawa 132.171 (1948)
– Tỉnh Saitama 91.035 (1316)
– Tỉnh Chiba 77.367 (1135)
– Aichi 71.025 người (1617) * Cao kỷ lục
– Hyogo 58.875 người (1079)
– Fukuoka 58.766 người (879)
– Hokkaido 53.966 người (426)
– Tỉnh Okinawa có 38.498 người (750)
– Tỉnh Kyoto có 26.743 người ( 587)
NHÓM DƯỚI 20.000
– Shizuoka có 18.872 người ( 545)
– Tỉnh Ibaraki có 18.867 người (247)
– Tỉnh Hiroshima, 16.474 người (287)
– Tỉnh Miyagi 13.460 người (154)
– Tỉnh Gunma 13.310 người (265)
– Tỉnh Gifu 13.285 người (382)
– Tochigi có 12.079 người (223)
– Tỉnh Okayama có 11.939 người (160)
– Tỉnh Nara có 11.787 người (223)
– Tỉnh Kumamoto có 11.020 người (241)
– Tỉnh Mie 9837 người (342)
– Shiga 9346 người (235)
– Fukushima 8148 người (74)
– Tỉnh Nagano có 7268 người (93)
– Tỉnh Kagoshima có 7113 người (191)
– Tỉnh Ishikawa có 6882 người (70)
– Tỉnh Niigata có 6032 người (113)
– Tỉnh Oita có 5966 người (157)
NHÓM DƯỚI 5.000
– Tỉnh Nagasaki có 4857 người (73)
– Tỉnh Miyazaki 4760 người (136)
– Tỉnh Saga 4557 người (96)
– Tỉnh Yamaguchi 4494 người (80)
– Tỉnh Ehime 4273 người (72)
– Tỉnh Wakayama 4133 người (90)
– Tỉnh Yamanashi 4018 người (86)
– Tỉnh Toyama 3874 người (68)
– Tỉnh Kagawa 3739 người (95)
– Tỉnh Aomori 3708 người (81)
– Tỉnh Yamagata 2942 người (43)
– Tỉnh Kochi có 2895 người (88 )
– Tỉnh Iwate có 2740 người (39)
– Tỉnh Tokushima có 2319 người (49)
– Tỉnh Fukui có 2292 người (41)
– Tỉnh Akita có 1463 người (50)
– Tỉnh Tottori có 1270 người (11)
– Tỉnh Shimane có 1127 người (36)
_____
Tổng ca nhiễm: 1.344.510
Không qua khỏi: 15.725