Các tập đoàn chế tạo lớn của Nhật Bản tăng trưởng âm

Ngân hàng nhà nước Nhật Bản vừa thông báo bảng khảo sát kinh tế ngắn hạn của các doanh nghiệp, trong đó chỉ số đáng chú ý nhất là của các công ty lớn trong ngành sản xuất chế tạo đã giảm từ 0 điểm trong khảo sát trước đó, xuống âm 8 điểm.

Doanh nghiệp chế tạo Nhật Bản tăng trưởng âm, đây là chỉ số này đã âm lần đầu tiên trong 7 năm, kể từ tháng 3 năm 2013.

ben trong san van dong olympic 2020 cua nhat ban co gi doc dao

Sự lây lan của CoVid-19 mới có tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, dẫn đến việc sản xuất, xuất khẩu ô tô và các sản phẩm khác đã giảm mạnh. Ngoài ra, các đánh giá kinh tế trong các ngành công nghiệp phi sản xuất, như du lịch và vận tải, nơi doanh số giảm mạnh, đã xuống cấp đáng kể.

Các “đại công ty” tức những công ty tập đoàn lớn có sự ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế đất nước, và nhiều trong số đó là hoạt động trong ngành sản xuất. Tổng doanh thu của 10 tập đoàn lớn nhất của Nhật Bản có giá trị 1197 tỷ đô, tương đương tới 24.6% tổng GDP của đất nước, lần đầu tiên sau 7 năm các tập đoàn Nhật Bản tăng trưởng âm.

ATK sưu tầm