Chính phủ Nhật Bản đề xuất hàng loạt giải pháp ứng phó cho nền kinh tế do ảnh hưởng từ dịch cúm Covid-19

Chính quyền thủ tướng Shinzo Abe đã bắt đầu một phiên điều trần tập trung vào ngày 19/3 để nghe các yêu cầu từ các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng Corona. Đặc biệt có đề án ứng phó còn chờ thảo luận đến cuối tháng, có nhiều vấn đề chắc chắn là đáng mong đợi, 

Image result for abe

 

Sau khi dựa trên kết quả của các cuộc họp và kết luận về kế hoạch ngân sách ban đầu cho năm 2020, dự kiến ​​một bản tóm tắt các biện pháp kinh tế quy mô lớn với ngân sách bổ sung giai đoạn 3 sẽ được công bố vào cuối tháng tháng này.

Có 3 điểm đáng chú ý:

1. Giảm thuế tiêu thụ xuống 5% (tương đương 12,5 nghìn tỷ yên, khoảng 12 tỷ đô)

2. Phân phát phiếu mua sắm trị giá 100.000 yên cho tất cả công dân (13 nghìn tỷ yên, khoảng gần 13 tỷ đô)

3. Không dựa vào Trung Quốc nữa. Và xây dựng lại một một nền kinh tế vững mạnh hơn, thực hiện các biện pháp mới đảm bảo an ninh kinh tế, như nội địa hóa chuỗi cung ứng ở Nhật Bản, đa dạng hóa các quốc gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cải thiện cơ cấu kinh tế với các hoạt động từ khách du lịch nước ngoài. (Chiếm 10-15 nghìn tỷ yên, khoảng 10-15 tỷ đô).

Như vậy, Việt Nam có khi lại trở thành bến đổ cho nhiều doanh nghiệp Nhật, tôi kỳ vọng vào điều đó.

Nguồn: https://www.fnn.jp/posts/00050832HDK/202003200900_kadowakikouki_HDK