Trường đại học Saitama Nhật Bản

Trường Đại học Saitama là trường đại học quốc gia Nhật Bản nằm trong một khu vực ngoại ô của Sakura-ku, thành phố Saitama, thủ phủ của quận Saitama ở Tokyo. 
 
Năm 1949, trường được sáp nhập bởi 2 trường là trường trung học Urawa và trường trung học Saitama. Và ngày nay, trường có 5 khoa là Mỹ thuật, Giáo dục, Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật và 4 trường đại học là Khoa học-Văn hóa, Giáo dục, Khoa học Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật, tất cả các trường đều có chương trình học thạc sĩ cũng như trình độ tiến sĩ. Mỗi năm, các trường đại học có hơn 8.500 sinh viên ghi danh với hơn 500 sinh viên nước ngoài theo đuổi các chương trình nghiên cứu đại học và sau đại học.

 
Các cơ sở
 
Trường Okubo 
Khuôn viên trường Okubu là khuôn viên chính của trường đại học Saitama và có thể đi bằng xe buýt từ nhà ga Minami-Yono, nhà ga Kita-Urawa, hoặc ga Shiki.
 
Các điểm trường khác
Cao đẳng Omiya (đi từ nhà ga Omiya)
Cao đẳng Tokyo (đi từ ga Tokyo )
 
Chương trình tốt nghiệp quốc tế 
 
Để cung cấp cho sinh viên nước ngoài có một cơ hội để theo đuổi nền giáo dục đại học ở Nhật Bản, chương trình tốt nghiệp quốc tế về Xây dựng và Môi trường đã được đưa ra bởi các trường đại học Khoa học và Kỹ thuật vào năm 1992. Nó cung cấp cơ hội cho sinh viên có trình độ cao từ nước ngoài để theo đuổi các nghiên cứu sau đại học và nghiên cứu trong các ngành khác nhau của khoa học và kỹ thuật môi trường dân sự. 
 
Các lĩnh vực nghiên cứu
 
*   Quản lý cơ sở hạ tầng
*   Kế hoạch giao thông vận tải
*   Kỹ thuật môi trường
*   Kỹ thuật sinh thái, ven biển và kỹ thuật biển
*   Thủy lực 
*   Kỹ thuật tài nguyên nước
*   Địa chất
*   Kỹ thuật và Vật liệu bê tông…
 
Chương trình sau đại học bao gồm các khóa học được thiết kế đặc biệt cho sinh viên quốc tế, trong đó lớp hướng dẫn và giám sát nghiên cứu được giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Bản. Luận án thạc sĩ và luận án tiến sĩ được chấp nhận bằng tiếng Anh. Các khóa học ngôn ngữ Nhật Bản cũng được cung cấp cho sinh viên nước ngoài. Cho đến nay, 215 sinh viên từ các quốc gia khác nhau đã tốt nghiệp từ chương trình này và đang tham gia vào các hoạt động học thuật và chuyên nghiệp trong các bộ phận khác nhau trên thế giới.