Trường đại học Niigata Nhật Bản

Đại học Niigata là trường đại học quốc gia ở Niigata, tỉnh Niigata, Nhật Bản. Ngôi trường được thành lập vào năm 1949, có nguồn gốc chính của trường là Trường Cao Đẳng Y Tế Niigata (được thành lập vào năm 1922) và trường trung học Niigata (được thành lập vào năm 1919). Đây là một trong những trường đại học quốc gia lớn nhất trên biển của Nhật Bản.
 

 
Trường đại học bao gồm 9 khoa và 7 trường đại học (tháng 4 năm 2010). Hàng năm, trường tuyển sinh khoảng 12.000 sinh viên. Các khoa, trường đại học (trừ khoa Y và Nha khoa) đều tập trung ở trường Ikarashi, phía tây của thành phố Niigata. Các khoa y tế (Y và Nha khoa) được đặt trong trường Asahimachi, ở trung tâm thành phố. Các trường học khác (1 trường tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường học cho trẻ em có năng khiếu đặc biệt) được đặt tại huyện Nishi Ohata gần trường Asahimachi (cũng ở trong thành phố Nagaoka). Trong một tòa nhà bên cạnh nhà ga Niigata có một khuôn viên nhỏ có tên là Tokimate, đây chính là nơi cung cấp các khóa học học tập suốt đời cho người lớn.
 
Nguồn gốc lâu đời nhất của các trường đại học là Bệnh viện Kyoritsu (một bệnh viện tạm thời) được thành lập vào năm 1870. Bệnh viện này đã được tái lập vào năm 1873 với tên gọi là Bệnh viện Niigata, sau này đã trở thành một bệnh viện quận vào năm 1876.
 
Năm 1901, 5 trường trung học y tế quốc gia đã được thành lập ở Chiba, Sendai, Okayama, Kanazawa và Nagasaki. Chính phủ, thành phố trực thuộc Trung ương và quận Niigata yêu cầu phải có một trường trung học y tế quốc gia từ Bộ Giáo dục, nhưng kế hoạch này được hoãn lại bởi vì những cuộc chiến tranh Nhật Bản. Sau đó vào năm 1910, trường Y Niigata được thành lập, và Bệnh viện Niigata trở thành cơ sở lâm sàng. 
 
Khi đó, Chính phủ, thành phố trực thuộc Trung ương và quận Niigata và các công ty công nghiệp địa phương tiếp tục muốn có các trường đại học y tế để phát triển thành một trường đại học hoàng gia (gọi là trường Đại học Hoàng gia Hokuriku) và cạnh tranh với Kanazawa. Trong năm 1949, 7 trường cao đẳng đã được kết hợp để tạo thành Đại học Niigata theo hệ thống giáo dục mới của Nhật Bản. Trường đại học đã được khánh thành với Khoa Nhân văn, Giáo dục, Khoa học, Y khoa, Kỹ thuật, và Nông nghiệp.
 
Các khoa và các trường:
 
Các khoa
 
Khoa Nhân văn
Khoa Giáo dục
Khoa Luật
Khoa Kinh tế
Khoa Khoa học
Khoa Y học
+ Trường Y khoa
+ Trường Khoa học Y tế
Nha Khoa 
Khoa Kỹ thuật
Khoa Nông nghiệp
 
Các trường đại học
 
Đại học Giáo dục
Đại học Văn hóa
Trường Đại Học Khoa học và Công nghệ
Trường Đại Học Khoa học 
Trường Đại Học Khoa học y tế và nha khoa
Trường Đại Học Quản lý Công nghệ 
Trường Đại Học Luật 
 
Cơ sở vật chất
 
Thư viện Đại học
Đại học Y tế Niigata và Bệnh viện Nha khoa
Viện nghiên cứu Não bộ
Trung tâm nghiên cứu liên ngành
Trung tâm Nghiên cứu thiên tai và phục hồi thảm họa
Trung tâm nghiên cứu hợp tác công
Trung tâm nghiên cứu Hợp tác xã
Trường tiểu học, trung học cơ sở, một trường mẫu giáo và trường học cho trẻ em có khả năng đặc biệt
Viện Thận (Trường Đại Học Khoa học y tế và nha khoa)