Trường đại học Takushoku Nhật Bản

Trường được thành lập năm 1900, là một trong số những trường đại học lâu đời nhất ở Nhật bản.  Năm 1949, Trường thành lập khoa Thương mại và Khoa Chính trị và Kinh tế. 
 

 
Năm 1951 Trường mở chương trình Cao học về Kinh tế và Thương mại.  
Năm 1970 Trường mở tiếp chương trình Tiến sĩ về Kinh tế và Thương mại. 
Năm 1977 thêm khoa Ngoại ngữ. Đến năm 1979 Trường mở chi nhánh tại Canada, 
Năm 1981 mở chi nhánh tại Trung quốc, Đài loan, Tây Ban Nha và Mexico.  
 
Năm 1987 Khoa Mỹ thuật được thành lập
Năm 1992 cấp độ Cao học có thêm ngành : Kỹ thuật, Kỹ thuật Hệ thống Cơ học, Điện tử và Khoa học thông tin. 
Năm 1992 Trường mở thêm chi nhánh tại Úc. 
Năm 1993 các ngành sau đây được bổ sung cho cấp độ Tiến sĩ : Kỹ thuật, Kỹ thuật hệ thống, Cơ học, Điện tử và Khoa học thông tin… Cứ như vậy, Trường đã phát triển cho đến khi có cơ sở vật chất và học thuật như ngày nay.
 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ.
Những bạn muốn đi Nhật du học, nộp hồ sơ đăng ký vào Trường Đại học Takushoku gồm các loại văn kiện như sau:
–    Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường)
–    Bằng tốt nghiệp (kèm bản dịch sang tiếng Nhật)
–    Học bạ (từ cấp III trở lên kèm theo một bản dịch sang tiếng Nhật)
–    Thư giới thiệu của trường cũ (theo mẫu của Đại học Takushoku kèm theo bản dịch sang tiếng Nhật)
–    Chứng chỉ  khả năng tiếng Nhật.
–    Giấy khám sức khỏe(theo mẫu của nhà trường)
–    8 ảnh 3 x 4, trong đó có 1 ảnh dán vào đơn.
–    Bản sao hộ chiếu.
–    Bản sao chứng minh nhân dân(kèm theo bản dịch sao tiếng Nhật)
–    Lý lịch (theo mẫu của nhà trường, kèm theo bản dịch sang tiếng Nhật)
 
CÁC KHOA CỦA TRƯỜNG
 
♦  Khoa Thương mại
+  Ngành Quản trị kinh doanh.
+  Ngành ngoại thương.
 
♦  Khoa Khoa học Chính trị và Kinh tế.
+  Ngành khoa học chính trị.
+  Ngành Kinh tế.
 
♦  Khoa Ngoại ngữ
+Ngành tiếng Anh.
+Ngành tiếng Hoa.
+Ngành tiếng Tây Ban Nha.
 
♦  Khoa Kỹ thuật
+Ngành Kỹ thuật Hệ thống cơ học.
+Điện tử và Hệ thống.
+Ngành Khoa học và Máy tính.
+Ngành Thiết kế Công nghiệp.
 
♦  Khoa Phát triển Quốc tế.
+Ngành Hợp tác Phát triển.
+Ngành Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương.
 
CÁC NGÀNH SAU ĐẠI HỌC.
 
♦  Khoa Kinh tế
♦  Khoa Thương mại
♦  Khoa Kỹ thuật
♦  Khoa Giáo dục Ngôn ngữ