Trường đại học Hyogo Nhật Bản

Đại học Hyogo là một trường đại học công lập tại Nhật Bản có trụ sở chính được đặt tại Chuo-ku, thành phố Kobe.Trường đại học Hyogo (UH) được thành lập vào tháng 4 năm 2004 bằng cách tích hợp 3 trường đại học ở quận Hyogo là Đại học Thương mại Kobe, Viện Công nghệ Himeji và Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa học Hyogo. 
 

 
Các trường đại học (dành cho sinh viên năm cuối)
 
– Tại Kobe Gakuentoshi:
+ Trường Kinh tế
+ Trường Quản trị Kinh doanh
 
– Tại Himeji Shosha:
+ Trường Kỹ thuật
 
– Tại Harima:
+ Trường Khoa học
 
– Tại Himeji Shinzaike:
+ Trường Khoa học và Môi trường
 
– Tại Akashi:
Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa học
 
Các trường đại học tốt nghiệp
 
– Tại Kobe:
+ Trường Đại học về tin học ứng dụng, công nghệ thông tin
 
– Tại Kobe Gakuentoshi:
+ Trường Đại Học Kinh tế
+ Trường Đại Học Quản trị Kinh doanh
+ Trường Đại Học Kế toán (Kế toán chuyên nghiệp)
 
– Tại Himeji Shosha:
+ Trường Đại học Kỹ thuật
 
– Tại Harima:
+ Trường Đại Học Khoa học Vật liệu
+ Trường Đại học Khoa học đời sống
 
– Tại Himeji Shinzaike:
+ Trường Đại Học Khoa học và Môi trường
 
– Tại Akashi Campus:
+ Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa học
 
Các viện nghiên cứu
 
– Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Kobe Gakuentoshi)
– Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ cao các ngành công nghiệp (trong Harima)
– Viện Khoa học tự nhiên và môi trường
– Phòng Thiên nhiên và Môi trường ( Sanda )
– Phòng cảnh quan và Vườn (trong Awaji )
– Phòng Sinh thái học nông thôn ( Toyooka )
– Thiên văn học và vật lý học ( Sayo-cho )
– Viện Nghiên cứu điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Akashi)