Nhật Bản / Thực tập sinh Nhật Bản

Thực tập sinh Nhật Bản

xuất khẩu lao dộng nhật bản

Thông tin chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản. Chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp tin tức chính thức giúp bạn hiểu chương trình thực tập sinh là gì.

Bất thường đường dây đi Úc giá 350 triệu đồng

  Gần đây rộ lên nhiều đường dây thu hàng trăm triệu đồng của người lao động (NLĐ) để đưa sang Úc, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu với chiêu bài “vừa học vừa làm lương cao”. Trong khi NLĐ đang lao như thiêu thân thì cơ quan …

Read More »