Bốn người Việt Nam nhận giải thưởng Công nhân xây dựng nước ngoài xuất sắc của Bộ giao thông vận tải Nhật Bản

Bộ giao thông vận tải đã quyết định người nhận “Giải thưởng Công nhân xây dựng nước ngoài xuất sắc” (Giải thưởng của Bộ giao thông vận tải và Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng). Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 23/3/3021 tại Tòa nhà Chính phủ Liên hợp Trung ương của Bộ giao thông vận tải.

Bộ giao thông vận tải và Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng Nhật Bản công nhận những công nhân xây dựng nước ngoài đang hoạt động trong các công trường xây dựng của Nhật Bản. Có năm người đoạt giải, trong đó bốn người Việt Nam và một người Myanmar. 

Bốn người Việt Nam nhận giải thưởng Công nhân xây dựng nước ngoài xuất sắc của Bộ giao thông vận tải Nhật Bản.
Bốn người Việt Nam nhận giải thưởng Công nhân xây dựng nước ngoài xuất sắc của Bộ giao thông vận tải Nhật Bản.

Tính đến cuối tháng 12 năm 2020, khoảng 4.200 công nhân xây dựng nước ngoài và khoảng 1.300 công nhân nước ngoài có tay nghề cụ thể đang làm việc trong ngành xây dựng cùng với các kỹ thuật viên Nhật Bản tại các công trường xây dựng trên khắp Nhật Bản.

Bộ giao thông vận tải đã tổ chức “Giải thưởng Công nhân Xây dựng nước ngoài xuất sắc” hàng năm kể từ năm 2017, nhằm công nhận nguồn nhân lực nước ngoài nổi bật trong nỗ lực đạt được kỹ năng xây dựng và kỹ năng giao tiếp của những công nhân xây dựng nước ngoài này.