Trong 10 tháng, hơn 91.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động.Trong 10 tháng qua, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở thị trường ngoài nước là hơn 91.000 người, vượt 4,76% so với kế hoạch năm và bằng 129,54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lao động đi làm việc ở thị trường ngoài nước trong 10 tháng qua, tập trung ở các thị trường: Đài Loan (Trung Quốc) với gần 54.000 người. Nhật Bản với hơn 16.200 người, Hàn Quốc hơn 6.600 người và Maylaysia là hơn 4.500 người… Đài Loan vẫn là thị trường dẫn đầu trong việc tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp 

Về các giải pháp đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết: Từ nay đến cuối năm và năm 2015, Bộ tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, nhằm ký kết Bản ghi nhớ bình thường về hợp tác lao động với Hàn Quốc vào cuối năm 2014.

Ngoài ra, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động; tiếp tục tập trung phát triển các thị trường truyền thống đã và đang nhận nhiều lao động Việt Nam (Trung Đông, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản); khai thác hợp đồng đưa lao động trình độ cao sang các nước như: Australia, New Zealand, Canada cũng như các hợp đồng nhận lao động thời vụ tại các nước châu Âu như Phần Lan, Thuỵ Điển…