Video Kỹ thuật canh tác nông nghiệp hiện đại tại Nhật Bản (Máy cấy lúa Nhật Bản)

[youtube]E5j2q4va4pQ{/youtube}