Video Kỹ thuật canh tác nông nghiệp hiện đại tại Nhật Bản (Máy làm cỏ lúa Nhật Bản)

[youtube]cChvgVLsQc4{/youtube}