Video Kỹ thuật canh tác nông nghiệp hiện đại tại Nhật Bản (Máy gặt lúa Nhật Bản)

[youtube]eQozJpDXnfs{/youtube}