Trường đại học Azabu Nhật Bản

Đại học Azabu (Azabu daigaku) là một trường đại học tư nhân tại Sagamihara, Kanagawa, Nhật Bản. Tiền thân của trường được thành lập vào năm 1890. Trường không có liên quan đến trường trung học Azabu ở Tokyo . 
 

 
Lịch sử
 
Tiền thân của trường Đại học Azabu là Trường Đào tạo Bác sĩ thú y Tokyo, được thành lập vào tháng 9 năm 1890. Nó được đổi tên thành trường Thú y Azabu trong tháng 1 năm 1894 và Trường kỹ thuật thú y Azabu vào năm 1934. Các cơ sở của trường tại trung tâm thành phố Tokyo đã bị phá hủy bởi các vụ đánh bom của Tokyo trong Thế chiến II tháng 5 năm 1945.
Nhà trường được tái lập vào tháng 6 năm 1947 trên địa điểm hiện tại ở Sagamihara, Kanagawa và đổi tên thành trường Cao đẳng Thú y Azabu vào tháng 4 năm 1950. Một chương trình học sau đại học đã được bắt đầu vào tháng 4 năm 1960. Nhà trường mở rộng với việc thành lập trường Cao đẳng Y tế môi trường trong tháng 4 năm 1978, và được đổi tên thành Đại học Azabu trong tháng 4 năm 1980. Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh học được thành lập vào năm 1988.
 
Tổ chức
 
1. Chương trình tốt nghiệp
 
– Trường Đại Học Khoa học thú y
+ Khoa Học Thú Y
+ Khoa học và Công nghệ động vật sinh học
 
2. Tất cả chương trình
 
– Trường Thú y
+ Thú y
+ Khoa học và Công nghệ sinh học động vật
– Trường Cuộc sống và Khoa học môi trường
+ Công nghệ y tế
+ Thực phẩm và Khoa học đời sống
+ Khoa học môi trường
– Trường Cao đẳng Y tế môi trường
+ Nghiên cứu Sức khỏe môi trường
+ Công nghệ Vệ sinh
+ Chính sách môi trường
 
3.    Viện Sinh học
 
4.    Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao
 
5.    Bệnh viện thú y