Trường đại học Gunma Nhật Bản

Đại học Gunma (viết tắt là Gundai), là một trường đại học quốc gia tại Nhật Bản. Khuôn viên chính của trường nằm trong Aramaki-machi, thành phố Maebashi, tỉnh Gunma.
 

 
Lịch sử
 
Đại học Gunma được thành lập vào năm 1949 bằng cách sáp nhập các trường cao đẳng  quốc gia ở tỉnh Gunma bao gồm: trường Cao đẳng Khoa học y tế Maebashi (Maebashi Ika daigaku), trường Cao đẳng kỹ thuật Kiryu (Kiryu Kogyo semmon gakko), trường tiểu học Gunma (Gunma gakko Shihan) và Trường thanh niên Gunma (Gunma seinen Shihan gakko).
 
Dưới đây là lịch sử của người tiền nhiệm của Đại học Gunma (GU):
 
Trường Cao đẳng Khoa học y tế Maebashi
 
Cao đẳng Khoa học y tế Maebashi được thành lập vào năm 1943 như trường Cao đẳng Y tế Maebashi (trường của nam giới trong độ tuổi 17-21 hoặc cao hơn) để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các bác sĩ trong Thế chiến II. Năm 1948, sau chiến tranh, trường được đổi tên thành trường Cao đẳng Khoa học y tế Maebashi. Năm 1949, trường được sáp nhập vào Đại học Gunma để tạo thành Khoa Y Khoa. Khuôn viên trường được đặt tại Showa-machi, Maebashi.
 
Trường Cao đẳng kỹ thuật Kiryu
 
Trường Cao đẳng kỹ thuật Kiryu được thành lập vào năm 1915, ban đầu được biết đến là trường dạy nghề nhuộm và dệt. Trường được đặt tại thành phố Kiryu, là nơi sản xuất chính ngành công nghiệp dệt may. Năm 1920, trường được đổi tên thành trường Cao đẳng kỹ thuật Kiryu và thêm khoa ứng dụng hóa học (sau đó các phòng ban của cơ học và điện tử đã được thêm vào). Năm 1949, trường được sáp nhập vào Đại học Gunma để tạo thành Khoa Kỹ thuật. Khuôn viên trường được đặt tại Tenjin-cho, Kiryu.
 
Trường tiểu học Gunma
 
Trường Gunma được thành lập vào tháng 2 năm 1873 là trung tâm đào tạo giáo viên tiểu học của chính phủ tỉnh Gunma. Trung tâm được đặt tại Maebashi. Trong tháng 6 năm 1873, tỉnh Gunma được sáp nhập một phần tại quận Saitama, để tạo thành tỉnh Kumagaya. Trung tâm đào tạo này sau đó được đổi tên thành trường Chohatsu. Trong tháng 9 năm 1876, trường đã được đổi tên thành trường tiểu học Gunma. Năm 1949, trường được sáp nhập vào Đại học Gunma để tạo thành Khoa Nghệ thuật tự do (đổi tên thành Khoa Giáo dục vào năm 1966).
 
Trường thanh niên Gunma
Trường thanh niên Gunma được thành lập vào năm 1918 như một trường đào tạo về nông nghiệp (một năm học). Mục đích của trường là nuôi dưỡng giáo viên nông nghiệp. Trường này sau đó được đổi tên thành Trung tâm đào tạo quận Gunma dành cho giáo viên vào năm 1935. Mục đích của trung tâm là nuôi dưỡng các giáo viên trẻ, là tổ chức đào tạo việc làm cho thanh niên. Năm 1944, Trung tâm đào tạo được đổi tên thành
trường thanh niên Gunma, một trường cao đẳng quốc gia. Năm 1949, nó được sáp nhập vào Đại học Gunma để tạo thành Khoa Nghệ thuật tự do (đổi tên thành Khoa Giáo dục vào năm 1966).
 
Các khoa của trường
 
Khoa Giáo dục (trong Aramaki)
Khoa Thông tin Khoa học Xã hội (trong Aramaki)
Khoa Y học (trong trường Showa)
Khoa Kỹ thuật (trong trường Kiryu)
 
Viện
 
– Thư viện và Trung tâm Công nghệ thông tin
– Bệnh viện Đại học (trong trường Showa)
– Viện Quy chế phân tử và tế bào (trong trường Showa)
+ Trung tâm Tài nguyên
– Thiết bị cho Giáo dục và Nghiên cứu
+ Trung tâm Y tế Ion Nặng (trường Showa)
+ Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ tiên tiến (trường Kiryu)
+ Trung tâm Nghiên cứu sáng tạo (trường Kiryu)
+ Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu phân tích công cụ (trường Kiryu)