Sau khi đến Nhật bao lâu, học viên sẽ được giới thiệu việc làm ?

Sau khi đến Nhật bao lâu, học viên sẽ được giới thiệu việc làm ?

 
Trả lời của chuyên gia Edu
 
Học viên sẽ được giới thiệu một loạt các công việc sau khi đến Nhật, tùy theo khả năng tiếng Nhật, mà học viên sẽ được công ty đó chọn vào làm. Vì vậy có học viên ngay sau khi đến Nhật đã có thể đi làm ngay, hoặc xê dịch sau 1 tháng.