Khi làm việc với người Nhật, học viên Việt Nam cần lưu ý những điểm gì ?

Bạn có biết những đặc trưng tính cách, tác phong của người Nhật? Vâng đó là: Đúng giờ, Nghiêm túc, Kỷ luật, Tận tâm, Uy tín.

Nhiều người hỏi: Khi làm việc với người Nhật, học viên Việt Nam cần lưu ý những điểm gì ?
 
Trả lời của chuyên gia tư vấn du học và xuất khẩu lao động đi Nhật Bản:
 
Du học Nhật Bản 2013: Đúng giờ, làm việc nghiêm túc, tuân theo kỷ luật lao động, tận tâm với công việc, là những yêu cầu tối thiểu khi đi làm việc tại Nhật. Đi làm thêm còn là một môi trường lý tưởng để học viên thực hành và nâng cao trình độ tiếng Nhật, ngoài thời gian học ở trường.
@Cẩm nang tư vấn du học Nhật Bản 2013