Học viên có thể làm trong thời gian bao lâu mỗi tuần ?

Đối với những người sang Nhật du học với mục đích lao động kiếm tiền thì việc làm thêm là cực kỳ quan trọng, sống còn. Đối với họ, có nhiều việc làm thêm, có nhiều thời gian làm thêm là điều hạnh phúc nhất. Còn những bạn đi du học thực sự và mong muốn làm thêm để có thêm nguồn tài chính để trang trải cuộc sống chắc chắn cũng sẽ quan tâm đến thời gian làm thêm mỗi tuần.

Vậy: Học viên có thể làm trong thời gian bao lâu mỗi tuần ?

 
Trả lời của chuyên gia tư vấn du học Nhật Bản:
 
Theo qui định của Nhật, mỗi học viên có thể làm tối đa 28 giờ/tuần và phải xin giấy phép làm việc của Cục XNC Nhật. Thủ tục trên sẽ do công ty tư vấn du học Nhật Bản và nhà trường giúp đỡ học viên xin giấy phép rước khi bắt đầu công việc. Vào thời gian nghỉ hè, xuân, và đông, giờ làm việc sẽ được tăng lên nhiều hơn. 
@Cẩm nang tư vấn du  học Nhật Bản 2013