Nhật Bản / Tag Archives: Xuất khẩu lao động miễn phí

Tag Archives: Xuất khẩu lao động miễn phí

Thông tin các chương trình hỗ trợ lao động xuất khẩu miễn phí từ Trung tâm hỗ trợ lao động ngoài nước – Bộ Lao động TB & Xã hội. Hiện nay nhiều chương trinh đi Nhật Bản, Hàn Quốc được hỗ trợ tối đa các khoản phí tham gia, người lao động chỉ phải đóng các khoản chi phí hành chính như: hộ chiếu, xin visa, đào tạo trước xuất cảnh. Một số đối tượng chính sách sẽ được thêm nhiều hỗ trợ từ nhà nước.

Trung tâm lao động ngoài ngước – Bộ Lao động TB&XH

Giới thiệu Trung tâm lao động ngoài nước Trung tâm Lao động ngoài nước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc và tu nghiệp ở nước …

Xem ngay »