Trung tâm lao động ngoài ngước – Bộ Lao động TB&XH

Giới thiệu Trung tâm lao động ngoài nước

Trung tâm Lao động ngoài nước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc và tu nghiệp ở nước ngoài theo Hợp đồng.

Trung tâm Lao động ngoài nước có tên giao dịch quốc tế là Overseas Worker Center, viết tắt là OWC.

Nhiệm vụ Trung tâm Lao động ngoài nước

  1. Xây dựng, trình Bộ chương trình, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản theo các thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ký với Hàn Quốc, Nhật Bản; tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.
  2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định;
  3. Quản lý lao động, phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam và Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người lao động Việt Nam trong thời gian làm việc ở nước ngoài;
  4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật;
  5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;
  6. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo phân công của Bộ;
  7. Quản lý cán bộ, viên chức; thu, chi, quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật;
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và phân công của Bộ.
Hội nghị tổng kết của Trung tâm lao động ngoài nước
Hội nghị tổng kết của Trung tâm lao động ngoài nước

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lao động ngoài nước

  1. Trung tâm Lao động ngoài nước có Giám đốc và các Phó Giám đốc
  2. Các phòng chức năng gồm:

–         Phòng Tuyển chọn Lao động;

–         Phòng Đào tạo;

–         Phòng Tài chính – Kế toán;

–         Phòng Tổ chức – Hành chính;

–         Văn phòng quản lý lao động ở nước ngoài.

Trụ sở của Trung tâm lao động ngoài nước

Địa chỉ: Số 1 – Trịnh Hoài Đức – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn