Thoát khỏi giảm phát: Con đường chông gai của Nhật

Sau 3 giai đoạn của chính sách kinh tế Abenomics tương đối khả quan, nền kinh tế Nhật Bản lại có nhiều dấu hiệu cho thấy con đường thoát khỏi giảm phát vẫn còn nhiều chông gai.

>>>>>> Đi Nhật làm việc

>>>>>>> Đi Nhật du học

Với những gói tiền mặt bổ sung trực tiếp bơm vào nền kinh tế, liệu trong năm 2015, nước này có thoát khỏi giảm phát kéo dài gần 25 năm qua?