Thực tập sinh thi tuyển đơn hàng làm bánh kẹo

Đây là đơn hàng đi làm theo diện thực tập sinh kỹ năng 1 năm. Làm việc tại nhà máy sản xuất bánh kẹo cao cấp Nhật Bản. Mục tiêu của các bạn là học hỏi kỹ năng để về Việt Nam làm việc tại chuỗi nhà hàng của công ty.

Thực tập sinh thi tuyển đơn hàng làm bánh, trước giờ thi tuyển
Thực tập sinh thi tuyển đơn hàng làm bánh, trước giờ thi tuyển
Thực tập sinh thi tuyển đơn hàng làm bánh - chuẩn bị đón khác
Thực tập sinh thi tuyển đơn hàng làm bánh – chuẩn bị đón khách
Thực tập sinh thi tuyển đơn hàng làm bánh - thi kỹ năng gắp hạt đậu
Thực tập sinh thi tuyển đơn hàng làm bánh – thi kỹ năng gắp hạt đậu
Thực tập sinh thi tuyển đơn hàng làm bánh - thể hiện quyết tâm đi Nhật
Thực tập sinh thi tuyển đơn hàng làm bánh – thể hiện quyết tâm đi Nhật

Đơn hàng xklđ Nhật Bản 2017