Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới T10/2013

Nhằm nâng cao sự hiểu biết của nhân viên về công ty, ngày 21/10/2013, Ban Nhân lực Tập đoàn đã tổ chức buổi đào tạo hội nhập cho cán bộ, nhân viên mới vào làm việc tại Tập đoàn trong nửa cuối tháng 10 và nửa đầu tháng 11 năm 2013. Chủ yếu đào tạo cho cán bộ của hai công ty thành viên: Edu & Hr.

Tham dự buổi đào tạo có anh Vũ Văn Tưởng – Phó Giám đốc Nhân sự và các thành viên mới của Tập đoàn. Buổi đào tạo gồm 4 nội dung chính: Lịch sử hình thành Group; Cơ cấu tổ chức Tập đoàn; Tầm nhìn, Sứ mệnh và các giá trị cốt lõi cũng như Văn hóa đặc thù của Group.
 
Cũng trong khuôn khổ chương trình đào tạo này, cán bộ nhân viên mới của có điều kiện hiểu sâu hơn Tầm nhìn, Sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của Group, qua đó các thành viên có dịp thấm nhuần tư tưởng của Ban lãnh đạo Tập đoàn, phấn đấu đưa Group “Trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực” – theo tầm nhìn của Group.
 
Sau buổi trao đổi, luận bàn, chương trình đã góp phần đem lại những hiểu biết, những kiên thức nền tảng về sự hình thành và phát triển của công ty, giúp nhân viên định hình và có cái nhìn tổng quát về nơi mình gắn bó và phát triển.
 
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhanh tại buổi đào tạo:
 
 
 
 
 
 
Photo & BT: Ngô Hùng
Tuyên Hoàng – Edu sưu tầm