Danh sách công ty du học tại Hà Nội đã được cấp phép

Nhu cầu đi du học nước ngoài tăng dẫn đến sự ra đời của các công ty, trung tâm tư vấn du học (TVDH) trên khắp cả nước, trong đó tập trung ở các thành phố, nơi điều kiện kinh tế – xã hội phát triển. Các tổ chức TVDH đã góp phần đáp ứng nhu cầu cho HS và những người muốn tìm hiểu thông tin, muốn được cung cấp các hình thức dịch vụ trung thực về học tập, nâng cao kiến thức ở nước ngoài.

Sau đây là con số thống kê về các trung tâm, tổ chức, công ty tư vấn du học đã được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp phép (tính đến tháng 9/2016).

(đây là danh sách các công ty du học tại Hà Nội – mới nhất được cập nhật công khai trên trang web của sở)

Từ số liệu thống kê của cơ quan quản lý, không khó để có thể thấy, so với thực tế, dịch vụ TVDH hoạt động với số lượng lớn và tấp nập hơn nhiều. Đây cũng là điều mà đại diện các địa phương từng nhìn nhận, song do nhiều yếu tố, công tác quản lý các trung tâm TVDH còn vướng nhiều bất cập.

Mục 2, Điều 12, Chương 3 trong Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân ra nước ngoài học tập có nêu rõ một trong những trách nhiệm của tổ chức TVDH là: “Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cung cấp công khai thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo, tình trạng kiểm định và công nhận chất lượng đào tạo của cơ quan chức năng nước sở tại cho người có nhu cầu đi du học”. Bà Bùi Thị Minh Nga, Trưởng phòng Giáo dục có yếu tố nước ngoài, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Hà Nội luôn yêu cầu các tổ chức dịch vụ TVDH trước khi ký kết hợp đồng hợp tác phải yêu cầu đối tác cung cấp hồ sơ pháp lý để bảo đảm tư cách pháp nhân.

Tuy nhiên, trên thực tế, lãnh đạo một số tổ chức TVDH không chú ý đến điều này, hoặc hợp đồng giữa hai bên không rõ ràng dẫn đến tình trạng HS bỏ trốn, vi phạm pháp luật hoặc xảy ra khiếu kiện về tài chính, quyền lợi của du HS không được bảo đảm.