Những lưu ý khi lựa chọn các trung tâm tư vấn du học

Những lưu ý dành cho học sinh sinh viên và phụ huynh khi lựa chọn các trung tâm tư vấn du học uy tín:

 1. Hoạt động theo quy định của Việt Nam
 2. Trung tâm có cơ sở vật chất tốt
 3. Trung tâm có đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, có kiến thức, kinh nghiệm tốt và có khả năng giao tiếp tiếng Anh và tiếng Việt tốt
 4. Nhân viên tư vấn đã tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ
 5. Trung tâm luôn công khai và minh bạch trong tất các các dịch vụ
 6. Trung tâm thực hiện đúng các cam kết với học sinh, phụ huynh và các trường đối tác
 7. Trung tâm quảng bá chuyên nghiệp và trung thực dịch vụ của trung tâm và các khóa học của các trường đối tác và không đưa ra so sánh không tốt về các nước mà trung tâm không có trường đại diện, các trường không phải là đối tác và các trung tâm khác
 8. Nhân viên tư vấn trung thực trong việc chuyển tải các thông tin về trung tâm, trường đối tác và người học trong các ấn phẩm, khi tư vấn trực tiếp hoặc các dạng giao tiếp khác (không cung cấp thông tin sai, không đầy đủ hoặc có thể gây hiểu nhầm về cơ sở vật chất, yêu cầu đầu vào, quy trình xét tuyển, nội dung khóa học, học phí và các thông tin khác của các trường đối tác)
 9. Thông tin trung tâm cung cấp phải đầy đủ để người học có thể đưa ra quyết định đúng đắn (nếu có thể, sẵn sàng cung cấp email/điện thại liên lạc của những học sinh đã và đang học tại Anh đã sử dụng dịch vụ của trung tâm để phụ huynh và học sinh có thể trao đổi thêm)
 10. Trung tâm luôn hoạt động vì quyền lợi tốt nhất của người học.
 11. Trung tâm luôn sẵn sàng giúp đỡ khi học sinh gặp khó khăn trong quá trình học.
 12. Trường đối tác là những cơ sở đào tạo đáng tin cậy và cung cấp các khóa học chất lượng cao.

Danh sách các công ty du học tại Hà Nội

Danh sách các công ty du học tại TP. HCM