Video Thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

[youtube]05CJAa0emwQ{/youtube}