Học tiếng Nhật thật sự khó khăn?

Câu trả lời cho câu hỏi này là “có”, Nhật Bản là một trong những ngôn ngữ khó nhất để tìm hiểu và nắm vững.Bất kể những gì bạn đã nghe nói, bất kể những gì bạn đã đọc và bất kể có bao nhiêu “Tìm hiểu Nhật Bản trong 10 ngày” chức danh sách bạn đã nhìn thấy ở thư viện, ngôn ngữ Nhật Bản là vô cùng khó xử lý cho hầu hết các phương Tây thế giới sử dụng Anglo-Saxon hay lexicons Latinh. Bảng chữ cái tiếng Nhật (mà là một sự kết hợp của 4 bảng chữ cái và các kịch bản khác nhau), ngữ pháp tiếng Nhật, tiếng Nhật cao pitched cách phát âm của từ và loa riêng biệt – nghe tình trạng đó là đặc trưng cho ngôn ngữ tiếng Nhật là tất cả các yếu tố có thể đảm bảo bạn sẽ có một thời gian khó hơn việc học ngôn ngữ này hơn nói, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hoặc ngôn ngữ nào khác mà tại ít nhất một số cổ phần phổ biến những thuộc tính với tiếng Anh.

 

Nhưng sau đó một lần nữa, nếu bạn đã đặt ra để học tiếng Nhật, bạn đang hoặc là rất tham vọng, hoặc bạn đang bị buộc phải tìm hiểu nó vì bạn đang di chuyển đến Nhật Bản, đến thăm Nhật Bản, kinh doanh của bạn cần để xử lý hợp đồng với các công ty Nhật Bản hoặc bất kỳ lý do khác tương tự, nên bạn không thể để cho các chi tiết của ngôn ngữ bị “cứng” để ngăn chặn bạn. Sau khi tất cả, bạn là một phần của một nhóm người nước ngoài học tiếng Nhật. Tại sao tôi gọi bạn “chọn” là nghiên cứu cho thấy rằng chỉ có khoảng 2,5 triệu người học tiếng Nhật tại các tổ chức (1.500.000 được Nam Triều Tiên và Trung Quốc, chỉ với 300.000 dân Úc, 150.000 và 200.000 người Mỹ gốc châu Âu) và một triệu học nó trên của họ sở hữu. Mặc dù chúng tôi đang nói về hàng triệu người dân, những con số vẫn còn thấp so với các ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Đức, đang được nghiên cứu bởi hàng trăm triệu một lúc.
 
Tùy thuộc vào ngôn ngữ của bạn học những kỹ năng, về chất lượng của giáo viên, các khóa học của bạn, sách và số lượng thời gian mà bạn chi tiêu cho việc học tiếng Nhật, nó có thể đưa bạn từ 2 đến 4 năm để nói rằng bạn đã nắm bắt nó. Đến thăm Nhật Bản hay ở đó trong một thời gian dài hơn lần rõ ràng sẽ giúp rất nhiều và làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn, như là với hầu hết các ngôn ngữ. Ngoài ra, nếu bạn đang học tiếng Nhật cho một mục đích kinh doanh, bạn sẽ phải xử lý các điều kiện cụ thể mà nói chung hầu hết các khóa học tiếng Nhật không bao gồm. Đối với những, bạn có cần các khóa học chuyên ngành hoặc bạn cần điền vào các khoảng trống bằng cách đọc về đề tài này.
 
Bất cứ khi nào bạn nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng, bạn có thể thử dùng các JLPT (Nhật Language Proficiency Test) hoặc JETRO (Nhật Bản ngoài Tổ chức Thương mại), được cung cấp bởi chính phủ Nhật Bản. Các xét nghiệm này được trả tiền và họ là tương đối khó, cho dù một sinh viên Nhật trung gian, vì vậy chúng không có giá trị lãng phí thời gian của bạn, trừ khi bạn đang 100% tự tin vào kỹ năng tiếng Nhật của bạn. Nếu so sánh, bạn có thể nói rằng JLPT tương tự như giấy chứng nhận bất kỳ ngôn ngữ cấp cao khác như CAE Tiếng Anh (Cambridge nâng cao tiếng Anh) và TOEFL (Test tiếng Anh như một ngoại ngữ), các DALF Pháp (Diplome Approfondi de Langue Francaise) và DL (Diplome de Langue) hoặc GDS Đức (Groses Deutsches Sprachdiplom).
 
TT Nhat Ban tổng hợp