Muốn nhận được học bổng từ Nhật Bản thì phải hội đủ các điều kiện gì?

Có 2 cách nhận học bổng từ Nhật Bản. Một là nhận từ khi đang ở tại VN , hai là qua Nhật học tự túc một thời gian rồi xin học bổng tại Nhật .

 
Với cách thứ nhất, hiện tại có một số loại học bổng do chính phủ Nhật phân phối cho các trường , viện. Điển hình nhất là học bổng Monbusho dành cho học sinh các trường đại học. Học bổng này có các loại như học cao đẳng kỹ thuật 3 năm, học đại học 4 năm, hay là học cao học 2 năm. Để nhận được học bổng này, bạn phải đạt thành tích tốt trong trường đại học, sau đó khi chính phủ Nhật cấp học bổng cho các trường đại học thì bạn có thể đăng ký thi học bổng này. Ngoài ra, còn 1 số các học bổng khác mà ĐSQ Nhật Bản trực tiếp đăng báo, để mọi người tới ứng thí tự do.
 
Với cách thứ hai, bạn có thể tham gia 1 chương trình du học tự túc nào đó ví dụ như Đông Du, Sakura … , sau một thời gian học tiếng tại VN , bạn có thể qua Nhật du học tự túc. Thời gian đầu, bạn sẽ phải sống bằng tiền của gia đình, hay tự kiếm sống. Sau khi thi đỗ vào đại học tại Nhật, bạn có thể tới phòng Lưu học sinh (LHS) để xin đăng ký học bổng. Ở phòng LHS có rất nhiều các loại học bổng dành cho nhà trường .
 
Với cách thứ hai, bạn có nhiều khả năng lựa chọn hơn cách một, nhưng dĩ nhiên là những năm đầu chưa có học bổng , bạn sẽ vất vả hơn.