Học bổng Monbusho là học bổng gì? Làm thế nào để xin được học bổng này?

Monbusho là tên tiếng Nhật của “Bộ Giáo dục Nhật Bản”.

 
Học bổng Monbusho là học bổng do Chính phủ (Bộ GD) Nhật cấp cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, áp dụng cho các nhóm ngành từ trung học chuyên nghiệp đến tiến sĩ.
 
Người trả lời bài này đã nhận được học bổng Monbusho theo ngành Kỹ thuật Điện tử, khối Cao đẳng Kỹ thuật, năm 1998, theo tiêu chuẩn của trường Đại học Giao thông Vận tải HN: top 5 người có điểm tổng kết học kỳ 1 năm thứ nhất cao nhất .
 
Xem thêm thông báo dán tại Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc liên hệ với phòng quản lý sinh viên trường mình để biết thêm chi tiết.