Cơ hội nhận học bổng tại Nhật với sinh viên Việt Nam như thế nào ?

 

Câu hỏi: Cơ hội nhận học bổng tại Nhật với sinh viên Việt Nam như thế nào ?
 
Trả lời của chuyên gia tư vấn du học Nhật Bản
 
Với các trường tiếng Nhật, chỉ có một số lượng tương đối hạn chế học bổng cấp cho các sinh viên học xuất sắc nhất. Tuy nhiên, khi học viên thi đỗ vào Đại học, đối với sinh viên Việt Nam du học, có thể xin miễn khoảng 1/2 học phí. Tổng học phí cho trường Đại học Quốc lập khoảng 50 vạn yên/năm, khi miễn giảm sẽ phải đóng tầm 25 vạn yên/năm. Ngoài ra, sinh viên có nhiều cơ hội nhận các học bổng địa phương hoặc công ty (dao động 500-800 USD/tháng). Các sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, có thể nhận các học bổng cao hơn như Monbusho (1500 USD/tháng), hoặc một số học bổng khoảng 1200 USD/tháng (ví dụ học bổng Rotary). Thủ tục xin miễn giảm học phí và xin học bổng, sẽ do văn phòng Edu tại Nhật tư vấn và giúp đỡ miễn phí cho các học viên.