Nhật Bản / Tag Archives: Xuất khẩu lao động Nhật Bản ký quỹ 3000$

Tag Archives: Xuất khẩu lao động Nhật Bản ký quỹ 3000$

Xuất khẩu lao động Nhật Bản ký quỹ 3000$

xuat khau lao dong nhat ban

Ngày 10/10/2013 bộ Lao Động – Thương Binh & Xã Hội đã ban hành thông tư số: 21/2013/TT-BLĐTBXH quy định về mức trần tiền ký quỹ và thị trường xuất khẩu lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận kỹ quỹ với người lao động.  Mức trần ký quỹ tùy …

Xem ngay »