Nhật Bản / Tag Archives: số tiền lương hưu được nhận của lao động nhật bản khi nghỉ hưu

Tag Archives: số tiền lương hưu được nhận của lao động nhật bản khi nghỉ hưu

Tiền lương hưu của người Nhật khoảng bao nhiêu?

Đối với tiền lương hưu quốc dân, nếu một người tham gia hệ thống này từ năm 25 tuổi thì được nhận 65,000 yên một tháng. Đối với tiền lương hưu phúc lợi thì nếu tham gia hệ thống này từ năm 35 tuổi thì tiền lương hưu một tháng …

Xem ngay »