Nhật Bản / Tag Archives: Quy trình tham gia chương trình xklđ sang Nhật làm việc theo diện TTS

Tag Archives: Quy trình tham gia chương trình xklđ sang Nhật làm việc theo diện TTS

Thủ tục, Quy trình tham gia XKLĐ Nhật Bản

lớp học tiếng nhật

  HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC, TRÌNH TỰ THAM GIA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN DIỆN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG Đối tượng tham gia .         Nam , Nữ tuổi 19 – 30 ( Một số đơn hàng lấy đến 35 tuổi ) ·         Tốt …

Xem ngay »