Nhật Bản / Tag Archives: Nhật mở rộng chính sách miễn thuế cho du khách. du lịch nhật bản

Tag Archives: Nhật mở rộng chính sách miễn thuế cho du khách. du lịch nhật bản

Nhật mở rộng chính sách miễn thuế cho du khách

Nhằm thu hút thêm nhiều du khách trong bối cảnh nền kinh tế Nhật ngày càng phải dựa nhiều hơn vào doanh thu từ chi tiêu của khách nước ngoài, Chính phủ Nhật quyết định: từ ngày 1/10, danh sách những mặt hàng miễn thuế sẽ dài hơn.

Xem ngay »