Tag Archives: Muốn đi Nhật làm việc diện tự túc?

Muốn đi Nhật làm việc diện tự túc?

Tôi muốn sang Nhật Bản làm việc. Nếu tôi tự túc liên hệ và được công ty tại Nhật tuyển chọn thì công ty Nhật Bản cần phải tiến hành những thủ tục pháp lý gì, có phải thông qua cơ quan nhà nước hay cơ quan lao động tại …

Đọc tiếp »