Nhật Bản / Tag Archives: Julius Richard Petri là ai

Tag Archives: Julius Richard Petri là ai

Julius Richard Petri nhà Vi trùng học của nhân loại

Julius Richard Petri

Nhật Bản: Julius Richard Petri (sinh ngày 31/ tháng Năm/ năm 1852 và mất ngày 20/ tháng Mười Hai/ năm 1921) ông là một nhà vi trùng học người Đức, ông là người thường được biết đến là người phát minh ra đĩa Petri trong khi làm việc ở một …

Xem ngay »