Thủ tục tục nhập cảnh vào Nhật

Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Tư Pháp Nhật Bản, Ngày 24/5/2006, luật pháp cải chính một phần của Luật quản lí xuất nhập cảnh và công nhận người tị nạn đã được công bố và sẽ thi hành trước ngày 23/11/2007. Trong luật này, qui định để phòng chống khủng bố được tiến hành điều chỉnh và quyết định sẽ thi hành đối sách chống khủng bố có sử dụng thông tin nhận diện từng cá nhân khi kiểm tra nhập cảnh được coi là một mắt xích trong đó.
 

Trong thủ tục kiểm tra nhập cảnh mới này thì khi xin nhập cảnh phải cung cấp dấu vân tay và ảnh khuôn mặt, sau đó chịu sự kiểm tra của cán bộ kiểm tra xuất nhập cảnh.
Trong trường hợp người nước ngoài có nghĩa vụ cung cấp thông tin nhận diện từng cá nhân mà từ chối cung cấp dấu vân tay hoặc ảnh khuôn mặt thì sẽ không được cấp phép nhập cảnh vào Nhật Bản và bị trục xuất khỏi Nhật Bản.
Những hướng dẫn này hy vọng sẽ giúp cho những lao động, du học, người Việt Nam sang Nhật sẽ không bị bỡ ngỡ khi làm thủ tục. Các bạn nhớ những quy trình, quy định này nhé.
 
Đối tượng
 
  Trừ những người được miễn trừ dưới đây thì hầu hết tất cả những người nước ngoài nhập cảnh Nhật Bản đều trở thành đối tượng thi hành.
  (1) Người vĩnh trú đặc biệt
  (2) Người dưới 16 tuổi
  (3) Người sẽ tiến hành các hoạt động tương ứng với tư cách lưu trú “Ngoại giao” hoặc “Công vụ”
  (4) Người do thủ trưởng cơ quan hành chính của nhà nước mời
  (5) Người mà Pháp lệnh Bộ Tư Pháp qui định tương đương với người tại mục (3) hoặc (4).
 
Thủ tục kiểm tra nhập cảnh mới
 
Chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục như sau đối với người xin nhập cảnh.
1. Yêu cầu xuất trình hộ chiếu, thẻ ED v.v. cho cán bộ kiểm tra nhập cảnh.
2. Sau khi được cán bộ kiểm tra nhập cảnh hướng dẫn, phải đặt ngón tay trỏ của cả hai tay lên trên máy đọc vân tay và để cho máy đọc thông tin vân tay điện từ.
3. Tiến hành chụp ảnh khuôn mặt bằng camera đặt phía trên của máy đọc vân tay.
4. Cán bộ kiểm tra nhập cảnh phỏng vấn.
5. Nhận lại hộ chiếu v.v. từ cán bộ kiểm tra nhập cảnh và cuộc kiểm tra kết thúc.
 
Câu hỏi thường gặp
(Tại sao lại bắt đầu việc kiểm tra nhập cảnh mới? – Xin được trả lời các câu hỏi về việc kiểm tra nhập cảnh mới)
 
Hỏi: Tại sao khi kiểm tra nhập cảnh lại phải cung cấp dấu vân tay và ảnh khuôn mặt?
Trả lời: Vì sử dụng thông tin nhận diện từng cá nhân như dấu vân tay, ảnh khuôn mặt sẽ có khả năng phát hiện được các nhân vật cần chú ý như người đang sử dụng hộ chiếu của người khác, kẻ khủng bố v.v. và sẽ giúp ích cho việc phòng chống khủng bố.
 
Hỏi: Khi không cung cấp được dấu vân tay ngón tay trỏ của cả hai tay thì phải làm như thế nào?
Trả lời: Trường hợp gặp khó khăn trong việc cung cấp vì lí do mất ngón tay trỏ hoặc vì lí do khác thì phải cung cấp dấu vân tay của ngón tay khác theo thứ tự qui định tại Pháp lệnh Bộ Tư Pháp, vì vậy khi đó hãy trình bày với cán bộ kiểm tra nhập cảnh và tuân theo chỉ thị của họ.
 
Hỏi: Trường hợp không cung cấp dấu vân tay và ảnh khuôn mặt thì sẽ bị áp dụng biện pháp xử lí như thế nào?
Trả lời: Cán bộ kiểm tra nhập cảnh sẽ kiểm tra thận trọng xem người nước ngoài đó có phải là đối tượng miễn trừ hay không, trong trường hợp mặc dù người nước ngoài đó không phải là đối tượng miễn trừ nhưng vẫn không chịu cung cấp thông tin nhận diện từng cá nhân như dấu vân tay v.v. thì sẽ bị từ chối cho phép nhập cảnh và bị trục xuất ra khỏi Nhật Bản.
 
Hỏi: Việc bảo vệ thông tin nhận diện từng cá nhân đã cung cấp cho cán bộ kiểm tra nhập cảnh được tiến hành như thế nào?
Trả lời: Thông tin nhận diện từng cá nhân đã được cung cấp (Dấu vân tay và ảnh khuôn mặt) là những thông tin cá nhân quan trọng, do đó sẽ áp dụng thích hợp tuân theo “Luật pháp liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân mà cơ quan hành chính sở hữu” – là luật cơ bản trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Hơn nữa, ngay cả ở mặt an ninh thông tin cũng qui định áp dụng biện pháp an toàn tuyệt đối.
 

Cục Quản lí Xuất nhập cảnh, Bộ Tư Pháp, Nhật Bản

Địa chỉ: 100-8977 1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
Điện thoại: 03-3580-4111, Nhật Bảnpage: http://www.moj.go.jp/