Danh sách các công ty của Nhật tại Việt Nam

Nhatban.net.vn xin giới thiệu với các bạn danh sách các công ty có vốn đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam

 

Isuzu Motors Ltd. và Itochu Corporation – Nhật Bản

Taiyo Consultants Co., Big Win Co. Ltd., Javitechs Co.,

Tập đoàn Ajinomoto – Nhật Bản

Cty huu han NIPPON KOEI – Nhật Bản

Summavina Investments Pte.Ltd. – Nhật Bản

Kitoku Co. Ltd., Nhật Bản

Cty Kimono Daigaku – Nhật bản

Cty Apex international Inc – Nhật Bản

Heisei Construction Co.Ltd.,Hasebe Corp. Nhật Bản

Japan Vietnam Petroleum Co.Ltd(Japan),Conoco(Anh)

Pacific Consultants International (PCI), Nhật

Sumitomo-Nhật,Sumitomo-Singapore,Tego-Malaysia

Cofectionery Kotobuki và Kotobuki Holding-Nhật

Meiwa Industries Co.Ltd. Japan

Kotobuki Foods Co.Ltd,Sugitani Co.,Ltd, Nhật Bản

Yukio Kitamura-Nhật

Cty Nissho-Iwai, Japan

Cty Kyoto Terada Ltd.Japan

Tohkemy Corporation – Japan

Taisei Corporation-Japan

Seung Chung q/tịch Hàn quốc, Nhật

Kotobuki Holding Co.,Ltd., Nhật bản

Hattori Tsuneco, Nhật

Cty AC Real Estate Cor., Nhật bản

Cty Ace-Cook,Cty Marubenni-Nhật Bản

Cty Kotobuki Holding Ltd. Nhật bản

Improve Co., Ltd. – Nhật Bản

Các cty Kyoei, Mitsui và Itochu, Nhật bản

Cty Precious Viêtnam -Nhật

Mitsubishi Motors Corp,Mitsubishi Corp, Proton

Metran Medical Instrument (Nhật)

Cty Sanei Take Care Co.Ltd., Nhật

Cty TNHH Yamachi Sangyo, Nhật

Toyota Tsusho Corporation, Nhật bản

Needlesharp Co.,Ltd.Nhật

Tacmic SP (NB), Sumitomo (Sing) và Sumitomo (NB)

Best Products Corporation Ltd., Nhật bản

Hisamitsu Pharmaceutical Co.,Inc, Nhật bản

Everton Corporation và ựng Morio Kato, Nhật bản

Logitem International Corp., Nhật

Hanh Nguyên Tổng hợp