Chương trình thực tập sinh Nhật Bản được tăng lên 5 năm

Tin vui cho các bạn thực tập sinh!!! Quá sốt cả nhà cho các bạn đã đi và chuẩn sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh (đi lao động phổ thông ở Nhật).
Tháng 1/2017: Chính thức thông qua chế độ 5 năm cho tất cả các ngành nghề!

Chia sẻ về chế độ thực tập sinh mới của Nhật từ 2017 đã được thông qua! Đọc mà hoa hết cả mắt, quản lý chặt chẽ các nghiệp đoàn hơn, sẽ có một cơ quan giám sát độc lập không liên quan đến nghiệp đoàn. Ngược lại phía Nhật sẽ đưa ra 12 nội dung để kiểm tra các công ty phái cử của Việt nam và nếu được chứng chỉ đó thì mới được phép cử người đi Nhật!

đi thực tập ở nhật bản
Thực tập sinh ở Nhật Bản

Thực tập sinh Nhật Bản

Thêm 1 tin vui với các bạn thực tập sinh là tin bên dưới
技能実習制度の仕組み(新制度の内容を含む)
Bộ khung của chế độ thực tập sinh kỹ năng ( bao gồm cả nội dung của chế độ mới)
技能実習生制度は国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJT を通じて技能を移転する制度。(平成5年に制度創設)


Chế độ thực tập sinh kỹ năng là chế độ cho phép chuyển các kỹ năng thông qua OJT ( rèn luyện qua công việc) để tiếp nhận người nước ngoài của các nước đang phát triển vào làm ở Nhật bản trong một thời gian nhất định ( tối đa 5 năm) nhằm mục đích đóng góp mang tính quốc tế
Thực tập sinh sau khi kết thúc 3 năm về nước( về nguyên tắc là trên 1 tháng) thì được phép quay lại nhật tối đa thêm 2 năm với mức lương cơ bản giống người Nhật tầm từ 17 man trở lên( các công việc yêu cầu có tay nghề tầm 20 man) Tuy nhiên chỉ có một số nghiệp đoàn đạt đủ điều kiện mới được phép tiến hành tiếp nhận gia hạn 2 năm và thực tập sinh có thể quay lại chính công ty cũ hoặc công ty khác cùng nghành nghề!
Trước đây chỉ có ngành xây dựng được gia hạn thêm 2 năm nhưng bây giờ là tất cả các ngành nghề nếu theo nội dung này!
Về thang điểm chấm cho công ty được tiếp nhận thực tập sinh quay lại thêm 2 năm và nghiệp đoàn đủ điều kiện đều tính theo thang điểm 120 điểm và phải đạt trên 60% số điểm đó mới được phép tiếp nhận lại thực tập sinh và nghiệp đoàn đó mới được triển khai tiếp nhận!
Các xí nghiệp tiếp nhận được đánh giá đạt trên 60% thang điểm thì dù dưới 50 nhân viên thì số người được nhận cao gấp 2-6 lần so với bình thường, đặc biệt là số lượng lao động gia hạn quay lại 2 năm được nhận cao gấp 6 lần!
Đối với thực tập sinh muốn quay lại Nhật thì lại liên quan đến kết quả thi chuyển cấp từ năm 1 sang năm thứ 2, tức là chuyển từ 1 go sang 2 go.

ATK biên tập