Nhật Bản / Xuất khẩu lao động Nhật Bản / Thông tin hoạt động / Thi tuyển đơn hàng chăm sóc bò sữa 15/5/2017

Thi tuyển đơn hàng chăm sóc bò sữa 15/5/2017

Danh sách trúng tuyển

Tự sướng trước giờ thi tuyển

Làm bài kiểm tra IQ

Tôn chỉ của chúng tôi

Phản hồi & chia sẻ: